Zuidwerking

Zuidwerking

Samen met de Byakika-familie, onze lokale partners die de sterkhouders van ons project in Kagulu, Oeganda, zijn, werken wij op vijf vlakken om de scholieren van de Blessed Family school een geweldige toekomst te kunnen bieden.

Bouw

Met VZW Tusaidiye Uganda hebben we reeds drie klassenblokken met in totaal een tiental klaslokalen kunnen financieren. Deze gebouwen zijn qua ruwbouw afgewerkt, maar verdienen nog heel wat afwerking. Daarnaast zouden wij heel graag een soort hek rond de school bekostigen zodat het vee uit het dorpje Kagulu het grasveld en de nieuwgeplaatste boompjes niet langer kan kaalvreten.

Kwaliteitsvol onderwijs

Als tweede focus hebben we er met TU voor gekozen om de kwaliteit van het onderwijs in de school trachten te verbeteren. Dit proberen we te doen door schoolboeken, schrijfmateriaal, schriftjes en een bibliotheekje te bekostigen. Dit hoeft echter nog dikwijls vernieuwd te worden en we moeten natuurlijk de schoolboeken up to date houden.

Welzijn en gezondheid

Met TU vinden we ook dat de sportieve spirit van onze scholieren in Kagulu serieus mag gestimuleerd worden. Elk jaar schaffen we een hele reeks sportmateriaal aan zoals voetballen en netballen aan en we hebben ook reeds twee goals en twee netbalkorven geplaatst. Het sportmateriaal moeten we echter ook blijvend vernieuwen.

Ecologie

Sinds 2 jaar zijn we ook begonnen met een ecologich luik. Op het schoolterrein hebben we in samenwerking met de Byakika familie al bijna honderd bomen en struiken aangeplant. Dit ecologisch luik vinden we van uiterst groot belang om de verdorring van het schoolterrein tegen te gaan. Daarnaast zorgen we zo voor wat schaduw voor de scholieren en zorgen we er tegelijk voor dat de ecologische voetafdruk van de bouw van ons project enigszins beperkter wordt.

Een duurzame school

Als slimme VZW willen we dat onze financiële hulp voor de school in Kagulu niet eeuwig nodig zal blijven. Daarom zoeken we samen met de Byakika familie naar manieren waarop de school in haar eigen financiële middelen kan voorzien. Dit is echter een zeer moeilijke opdracht aangezien we er ook een sociale school van willen maken en dit ervoor zorgt dat de inbreng vanuit inschrijvingsgeld dus beperkt blijft. Hierin zijn werkelijk alle ideeën en suggesties welkom!