Tusaidiye Uganda

Tusaidiye Uganda

Tusaidiye Uganda (TU)  is een vzw die actief is in de Blessed Family Primary School in Oeganda. Dit is een kleuter- en lagere school met 300 à 400 leerlingen en een tiental leerkrachten.

De school is gelegen in Kagulu, een groot maar afgelegen dorp. Veel mensen leven er in armoede. De laatste jaren zijn er heel wat ontwikkelingen aan de gang, onder meer de komst van elektriciteit en stromend water (helaas niet voor iedereen toegankelijk).

We zijn verbonden met de MOSAR (MOndiale SAmenwerkingsRaad) in Sint-Niklaas.

Ons project wordt eveneens ondersteund door VZW Kontinenten (www.kontinenten.be) in het kader van fiscale attesten.

Op regelmatige basis reizen wij naar Oeganda om ter plekke het project op te volgen, te investeren en verdere hulp te bieden waar nodig. Alles gebeurt in overleg met onze lokale partner, de Byakika Family!