Steun ons

Steun ons

Je kan ons op verschillende manieren steunen:

Door ons te volgen via sociale media (facebook, instagram).

Je kan naar één van onze evenementen komen. Deze zijn steeds terug te vinden op onze facebookpagina, of op deze website bij evenementen.

Of je kan iets storten op onze bankrekening?
Ons eigen rekeningnummer is BE67 737024380587.
Vermeld graag je naam en eventueel een mailadres zodat we je hiervoor persoonlijk kunnen bedanken.

Indien je graag een fiscaal attest ontvangt voor je storting (mogelijk vanaf 40€ jaarlijks), moet je de storting uitvoeren via het rekeningnummer van VZW Kontinenten. Zij storten dit bedrag dan door naar onze rekening.
BE21 0000 7186 7603 (BIC BPOTBEB1) of BE66 7380 3734 7143 (BIC KREDBEBB).
OPGELET, vermeld hierbij duidelijk de naam van ons project (Tusaidiye Uganda) en uw rijksregister- of ondernemingsnummer (= vraag FOD financiën, het bedrag van giften wordt automatisch vooraf ingevuld in de personenbelastingaangifte door de FOD Financiën. Juiste en volledige identificatiegegevens zijn hiervoor cruciaal en daarvoor heeft de Federale Overheidsdienst Financiën bij een gift uw rijksregisternummer nodig)